Společnost ALGEO TEST s.r.o. se zabývá geotechnickým poradenstvím včetně činnosti autorizovaného inženýra
v oboru geotechnika, prováděním polních a laboratorních zkoušek a průzkumnými prácemi. V roce 2015 získala společnost ALGEO TEST s.r.o. OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE“ č. 210.

Hlavní oblasti činnosti

 • Nezávislá kontrolní činnost ve stavebnictví
 • Konzultační činnost a poradenství
 • Provádění polních a laboratorních geotechnických zkoušek
 • Provádění geotechnického dozoru na stavbách
 • Zpracování kontrolních a zkušebních plánů dle platných norem a dalších předpisů
 • Hodnocení těžitelnosti hornin a zemin
 • Přebírání základových spár
 • Provádění zhutňovacích zkoušek pro stanovení optimálního způsobu hutnění
 • Stanovení receptur pro zlepšování vlastností zemin
 • Recyklace za studena (návrhy receptur, terénní a laboratorní zkoušky)
 • Sondážní práce
 • Kontrolní vývrty asfaltových vozovek
 • Diagnostiky vozovek dle TP 87

Přehled geotechnických zkoušek

 • Statické zatěžovací zkoušky deskou
 • Dynamické zatěžovací zkoušky deskou
 • Měření objemové hmotnosti in situ membránovým objemoměrem
 • Vlhkost zemin a kameniva
 • Zkouška zhutnitelnosti Proctor Standard a Proctor modifikovaný
 • Kalifornský index únosnosti CBR
 • Okamžitý index únosnosti IBI
 • Zrnitost a ostatní indexové parametry
 • Relativní ulehlost Min/Max
 • Nivelační zkoušky
 • Měření rovinatosti

 

Reference

 • Modernizace dálnice D1 - úsek 22 (sdružení OHL ŽS – Alpine BAU)
 • Modernizace dálnice D1 - úsek 9 (sdružení CPI)
 • Modernizace dálnice D1 - úsek 14 (sdružení CPI)
 • Revitalizace trati HK-Jaroměř-Trutnov (Aquasys s.r.o.)
 • Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany
 • Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna
 • Modernizace spádoviště v ŽST Praha-Libeň vč. protihlukových opatření (Hans Wendel s.r.o.)
 • Rekonstrukce tramvajové trati Vršovická (PORR a.s., Hochtief a.s.)
 • Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem (ALPINE Bau CZ a.s.)
 • Rekonstrukce ŽST Rychnov nad Kněžnou (Aquasys spol. s r.o.)
 • Rekonstrukce ŽST Častolovice (Aquasys spol. s r.o.)
 • Rekonstrukce ŽST Český Krumlov (Aquasys spol. s r.o.)
 • Rekonstrukce ul. Za Nádražím, Poděbrady (M-silnice a.s.)
 • projekty oprav komunikací technologií recyklace za studena - různé lokality (ČNES a.s.)
 • Rekonstrukce komunikací Neratovice (Strabag a.s.)
 • Rekonstrukce komunikací Úžice (OK Stavby s.r.o.)
 • I/9 Želízy - Medonosy, Podchycení a stabilita silničního tělesa (Algon a.s.)
 • Kanalizace a ČOV Okarec, Kanalizace a ČOV Dobříč (Aquasys, spol. s r.o.)

a dalšíPoptávka